J
m
e
n
u
j
i
 
s
e
 
T
o
m
á
š
 
M
a
c
e
k
j
s
e
m
f
r
e
e
l
a
n
c
e
 
d
e
v
e
l
o
p
e
r
 
z
 
C
h
e
b
u
 
s
e
z
a
m
ě
ř
e
n
í
m
 
n
a
 
t
v
o
r
b
u
 
w
e
b
o
v
ý
c
h
s
t
r
á
n
e
k
 
a
 
r
e
d
a
k
č
n
í
 
s
y
s
t
é
m
W
o
r
d
p
r
e
s
s
.

Jmenuji se Tomáš Macek, jsem freelance developer z Chebu se zaměřením na tvorbu webových stránek a redakční systém Wordpress.

portfolio

obrázek nebo mockup webové stránky

Koncept
web
realitní
kanceláře

obrázek nebo mockup webové stránky

ŠU-STR
web
stavební
společnosti

obrázek nebo mockup webové stránky

Koncept
krypto
app

obrázek nebo mockup webové stránky

Koncept
webové
stránky
pekařství

obrázek nebo mockup webové stránky

2.ZŠ v Chebu
webové
stránky

kontakt

formulář

info

Tomáš Macek

IČO 11949929
Brandlova 1613/11, 350 02 Cheb
Nejsem plátce DPH